Na het Santa Monica debacle en een verbod in Denver & Richmond worden de elektrische deel steps nu ook verboden in Spanje. Voor het artikel, klik hier. In San Francisco en New York zijn slechts enkele van deze start-ups toegelaten om het gebruik aan banden te leggen, vooral in het kader van de veiligheid.

De grootste opmerkingen zijn aan het adres van de start-ups self, ze doen niet genoeg aan sensibilisering van de gebruikers van deze elektrische steps, maar ook aan de opladers. Gevolgen zijn het niet dragen van een helm, over het trottoir rijden aan hoge snelheid, maar vooral het achterlaten van deze e-steps op het midden van voetpad. Dit laatste wordt ook gedaan door de ‘laders’, de personen die de steps ‘s avonds ophalen, thuis opladen en ‘s ochtends ‘en masse’ terug op het voetpad willekeurig dumpen voor een hongerloontje. Frustratie van bewoners die in de buurt wonen alom. Zo belanden deze scooters in de vuilbak, de rivier, zee, maar zelfs in de fik of zwaar gevandaliseerd. 23 dagen zou de gemiddelde levensduur zijn van een elektrische deel step in San Francisco de voorbije zomer.

Daarnaast zij er inventieve laders die met 10+ Steps op 1 step naar huis rijden om zo aan winstmaximalisatie te doen. Dan zwijgen we nog over de inventieve chauffeurs,. Die wel eens meer dan enkel de koffer gebruiken.

De ordediensten en schoonmaakdiensten hebben hun handen vol, om nog maar te zwijgen over het imago dat de stad eraan overhoudt. De elektrische step is een fantastische uitvinding als draagbare ‘mobilette’, maar het lijkt alsof stad, nog gebruikers, laders, maar vooral de start-ups niet klaar zijn voor zo’n economisch deelmodel à la Über. Toch heeft Bird bij zijn laatste kapitaalinjectie een validatie gekregen van 2 miljard dollar… iets waar de stad maar weinig zal van zien om op korte termijn de kosten en het imagoverlies te compenseren.